FBSerwis reorganizuje swoje struktury

2017-09-09

FBSerwis optymalizuje swoją strukturę organizacyjną, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się wymagania rynku oraz zapewnić stabilną perspektywę rozwoju. Aktualizacja modelu operacyjnego spółki stanowi także przygotowanie do zapowiadanego już w ubiegłym roku przejęcia w branży usług utrzymania obiektów przemysłowych.

FBSerwis S.A., polska firma realizująca kompleksowe usługi infrastrukturalne, reorganizuje swoją strukturę łącząc kompetencje i zasoby dwóch jednostek organizacyjnych: dywizji Facility Management (FM) i części dywizji Utrzymania Infrastruktury odpowiedzialnej za modernizację oświetlenia ulicznego. Bez zmian w nowym modelu operacyjnym pozostaje dywizja Usług Środowiskowych, odpowiedzialna za gospodarkę odpadami.

Nowa struktura ma służyć ułatwieniu wprowadzania na rynek przez FBSerwis nowych usług związanych z efektywnością energetyczną dla obiektów oraz dla oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną zrealizowane znaczne synergie kosztowe.

Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie efektywności operacyjnej spółki i skoncentrowanie się na zdobywaniu dużych kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów modernizacji oświetlenia ulicznego, modernizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach. Są to produkty zapisane w strategii FBSerwis, którą realizujemy od 2016 roku. Widzimy możliwość łączenia kompetencji w tym zakresie i oferowania nowoczesnych rozwiązań, których efektem są oszczędności na kosztach energii tak dla klientów infrastrukturalnych (miasta i gminy oraz GDDKiA) oraz dla klientów kubaturowych (biura, centra handlowe, obiekty przemysłowe). Dodatkowo, przynajmniej, jeśli chodzi o utrzymanie budynków, chcemy się skoncentrować na obecności w dużych miastach, gdzie posiadamy już odpowiednią liczbę kontraktów, czyli tzw. masę krytyczną.” – powiedział Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis S.A.

Nadal poszukujemy kandydatów do przejęcia w zakresie utrzymania technicznego obiektów przemysłowych. Liczymy, że wejście w ten segment rynku poprzez akwizycję przedsiębiorstwa o odpowiedniej skali, dałoby nam możliwość zaoferowania usług FM, z których słynie na świecie Grupa Ferrovial, szerokiej gamie klientów przemysłowych w naszym kraju.”- dodał Prezes FBSerwis.

Dywizją Utrzymania Infrastruktury, rozbudowaną o zasoby i portfel kontraktów Facility Management, będzie kierował Wiceprezes Zarządu Spółki, Grzegorz Cioch. Posiada on kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie zarządom polskich i międzynarodowych firm działających w wielu branżach, a od 2013 r. z sukcesem prowadzi strategiczne kontrakty FBSerwis w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

Połączone biznesy FM i utrzymania infrastruktury powinny wygenerować w roku 2017 przychody na poziomie 100 mln PLN przy zatrudnieniu na poziomie ponad 500 osób. W ramach rozbudowanej dywizji Utrzymania Infrastruktury, podległy mi zespół będzie w stanie oferować klientom kompleksowe usługi utrzymania i efektywności wewnątrz budynków, a z drugiej strony utrzymania całorocznego ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, dróg na zewnątrz budynków. Uważam, że jest to szczególnie interesujące dla obiektów o dużej skali i zajmujących duże obszary terenu.” – powiedział Grzegorz Cioch, Wiceprezes Zarządu FBSerwis S.A.