FBSerwis z certyfikatem na serwis instalacji zgodnie z nową ustawą

2016-05-25

FBSerwis S.A. uzyskała dwa certyfikaty uprawniające do konserwacji i serwisowania instalacji chłodniczych i systemów ochrony przeciwpożarowej.

Pierwszy certyfikat uprawnia do instalowania oraz konserwacji i serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej, drugi – do instalowania oraz konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Konieczność uzyskania takiego certyfikatu wynika z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Każdy podmiot, który chce świadczyć usługi instalowania i konserwacji systemów chłodniczych lub przeciwpożarowych, a w takich systemach znajdują się fluorowane gazy cieplarniane lub substancje zubożające warstwę ozonową, musi posiadać taki certyfikat.

Wykaz podmiotów, którym wydano taki certyfikat, można sprawdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego w zakładce SZWO i F-gazy.

„Pozyskane certyfikaty są dla nas nie tylko ważne ze względu na dbałość o środowisko naturalne, ale również sprawiają, że stajemy się kompetentnym doradcą dla naszych partnerów biznesowych.” – mówi Małgorzata Wilczek, Członek Zarządu, dyrektor Dywizji Facility Management.

„Pozostawanie w zgodzie z przepisami prawa oraz zapewnienie naszym klientom najwyższego poziomu usług pozostaje dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego na bieżąco podnosimy kwalifikacje naszych pracowników i dbamy o wiedzę ekspercką kadry technicznej.” – dodaje Małgorzata Wilczek.