Morski Port w Gdańsku nadal z FBSerwis

2015-03-12

FBSerwis przedłuża na kolejne 4 lata kontrakt z Morskim Portem w Gdańsku. W ramach usług, świadczonych od lutego 2014 r., FBSerwis odpowiada za obsługę oraz konserwację portowych urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

„Gdańsk jest dla nas ważnym rynkiem. Obecnie zatrudniamy tu 50 osób, a do końca roku zamierzamy tę liczbę co najmniej podwoić.” – powiedział Artur Pielech, prezes zarządu FBSerwis S.A.

„Firma FBSerwis po raz kolejny złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez ZMPG. Cieszę się, że będziemy współpracować ze sprawdzonym partnerem.”- powiedział Jerzy Melaniuk, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

„Kontrakt z Morskim Portem Gdańsk – podobnie jak pozostałe kontrakty realizowane w Trójmieście, np. w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego – jest elementem długofalowej strategii. Chcemy krok po kroku przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców Gdańska. To miasto konsekwentnie inwestuje w modernizację infrastruktury. Jesteśmy dumni, że nasze doświadczenie przydaje się już dwóm gdańskim przedsiębiorstwom, tak istotnym dla tego miasta. Naszym celem długoterminowym jest przeniesienie do Polski modelu, w których nasza firma inwestuje w modernizację dróg, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, infrastrukturę transportu publicznego, a potem przez wiele lat je utrzymuje. Takie rozwiązania sprawdziły się we współpracy z miastami w Wielkiej Brytanii, np. Sheffield i Birmingham oraz przy projekcie dotyczącym zarządzania i utrzymania linii metra w Londynie” – dodał A. Pielech.