INFORMACJE O KONTRAKCIE

Szanowni Klienci,

od 1 stycznia 2024 roku FBSerwis Karpatia sp. z o.o. realizuje kontrakt na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Rymanów.

Odbiór odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z obowiązującym w tym czasie umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady gromadzone selektywnie (w tym papier, tworzywa sztuczne, szkło),
  • odpady biodegradowalne,
  • popiół.

HARMONOGRAM

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów.

KONTAKT

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
Zakład w Krośnie

Biuro: 38-458 Chorkówka, Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 7 (dojazd i wejście od ul. Lotników w Krośnie)
Dojazd komunikacją miejską: 7, 18 (ul. Lotników w Krośnie)

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000047175, NIP 8731014995
REGON 850384270
Kapitał zakładowy: 13.000.000,00 PLN, wpłacony w całości