3. edycja konkursu „BĄDŹMY EKO DLA WROCŁAWIA”

2020-02-03

Uczniowie wrocławskich szkół podstawowych po raz kolejny mają okazję wziąć udział w konkursie organizowanym przez FBSerwis. Trzecia edycja wydarzenia „Bądźmy EKO dla Wrocławia” organizowana jest pod hasłem „Zostań EKO Influencerem!”. Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej młodych wrocławian oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do prawidłowej segregacji odpadów oraz powtórnego wykorzystywania surowców. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – tablety, słuchawki oraz plecaki.

Zadanie konkursowe

W tym roku zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu (dzieci z klas I-IV) lub filmu (młodzież z klas V-VIII), podejmującego tematykę właściwej segregacji odpadów oraz powtórnego ich wykorzystywania. Chcemy, aby prace tworzone przez uczestników konkursu, uświadomiliby ich koleżankom i kolegom z wrocławskich szkół, że każde – nawet najmniejsze, podejmowane przez nich działanie na rzecz ochrony środowiska, np. właściwa segregacja odpadów, jest ważne i może przynieść nieoczekiwanie dużo dobrego.

W kategorii wiekowej klasy I-IV (plakat), uczniowie mogą pracować tylko indywidualnie. Uczniowie z kategorii wiekowej klasy V-VIII (filmy) wykonują zadanie indywidualnie lub w zespole skradającym się maksymalnie z 3 uczestników. Wskazane jest, by konkursowe prace powstawały pod okiem, i przy wsparciu, nauczyciela bądź rodzica.

Jak wziąć udział?

Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: fbserwis.pl/EkoKonkurs.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach wiekowych: „Klasy I-IV” oraz „Klasy V-VIII”. O wznowieniu przyjmowania prac konkursowych Organizator poinformuje w późniejszym terminie.

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane uczestnika/ów (dziecka/dzieci), dane nauczyciela pod którego opieką została przygotowana praca konkursowa (jeśli była wykonana pod opieką nauczyciela) oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej (numer telefonu i adres email),
  • pracę konkursową: skan lub fotografię plakatu w formacie JPG, JPEG, lub PNG o wielkości pliku nie większej niż 2 MB lub plik wideo w formacie MOV, AVI lub MP4, o minimalnej rozdzielczość 480 pikseli i wielkości pliku nie przekraczającej 25 MB,
  • zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz udzielenie licencji na wykorzystanie przez organizatora jego pracy konkursowej (w przypadku zespołu, dotyczy wszystkich jego członków).

Jak wyłonimy laureatów?

Laureatów wybierze komisja konkursowa powołana przez organizatora oraz internauci podczas głosowania na stronie: www.fbserwiskonkurs.pl. O terminie głosowania Organizator poinformuje w późniejszym terminie.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-IV i klasy V-VIII). W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 6 zwycięskich prac (3 wybrane przez komisję konkursową oraz 3 wybrane przez internautów).

Dla zwycięzców przewidzieliśmy następujące nagrody: tablety (I miejsca w obu kategoriach), słuchawki bezprzewodowe (II miejsce w obu kategoriach), plecaki (III miejsca w obydwu kategoriach). Nauczyciele, pod opieką których pracowali zwycięzcy, otrzymają karty prezentowe Empik o wartości 300 zł, a szkoły, do których uczęszczają laureaci I miejsc – aparaty fotograficzne.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.fbserwis.pl/EkoKonkurs oraz www.fbserwiskonkurs.pl. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali we Wrocławiu. Wybrane prace konkursowe zostaną wykorzystane w kampanii reklamowej dedykowanej mieszkańcom Wrocławia.

PRZYDATNE PLIKI:
Regulamin konkursu – Bądźmy EKO dla Wrocławia – III edycja 2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgoda rodzica opiekuna pranego na udział w konkursie / Oświadczenia autora pracy konkursowej