FBSerwis Dolny Śląsk – nowa nazwa i nowa inwestycja

2015-08-10

Firma ProEkoNatura, której właścicielem od marca br. jest spółka FBSerwis, zmieniła nazwę na FBSerwis Dolny Śląsk. Pierwszą inwestycją jest rozbudowa składowiska w Ścinawce Dolnej (Kotlina Kłodzka).

FBSerwis Dolny Śląsk – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – prowadzi właśnie pierwszą ważną inwestycję: rozbudowę kwatery składowiska, która uzyska dzięki temu pojemność docelową 605 000 ton. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 1 mln PLN. Ukończenie budowy planowane jest na koniec sierpnia 2015 r. Generalnym wykonawcą projektu jest FBSerwis SA.

Dzięki rozbudowie składowiska zwiększy się efektywność gospodarowania produktami przetwarzania odpadów komunalnych w regionie – poprzez redukcję transportu odpadów. Przyniesie to także efekt ekologiczny, w postaci zmniejszenia emisji spalin do środowiska. Spółka FBSerwis Dolny Śląsk planuje rozszerzenie listy odpadów możliwych do składowania w nowobudowanej kwaterze. Będzie to odpowiedzią na zapotrzebowanie, wyrażane przez przedsiębiorców z regionu Dolnego Śląska, którzy przetwarzają odpady komunalne lub wytwarzają odpady wymagające składowania w bezpieczny sposób. „Chcemy przyjmować do składowania ustabilizowane odpady z innych instalacji regionalnych. W przyszłości chcemy przyjmować na nasze składowisko również inne, nietoksyczne odpady – np. gruz budowlany, a tym samym zaspokoić istniejący na rynku popyt.” – powiedział Wojciech Smołka, Dyrektor Dywizji Usługi Środowiskowe w FBSerwis SA.

Składowisko rozbudowywane jest w sposób, który zapewnia jego neutralność wobec środowiska naturalnego. Na dnie składowiska półmetrową warstwę gliny pokrywa wytrzymała membrana z folii polietylenowej o grubości 2 mm. System drenażu pozwala kontrolować składowisko pod kątem odcieków. Będą one kierowane do specjalnych zbiorników odcieków, a stamtąd – do oczyszczalni ścieków. W przyszłości, w miarę rozwoju składowiska, powstanie dodatkowo system jego odgazowywania. Gaz składowiskowy znajdzie wykorzystanie energetyczne. Energia uzyskana w ten sposób zasili sieć lokalną.