FBSerwis Karpatia będzie nadal odbierać odpady z gminy Ryglice

2020-11-26

FBSerwis Karpatia, spółka z Grupy FBSerwis, wygrała w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gminy Ryglice. Łączna wartość kontraktu to ponad 2,5 miliona złotych brutto.

Umowa pomiędzy FBSerwis Karpatia a Gminą Ryglice została podpisana 18 listopada 2020 r. Zgodnie z jej postanowieniami spółka z Grupy FBSerwis zajmie się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych – zmieszanych i segregowanych – z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ryglicach. Umowa będzie realizowana od 1 stycznia 2021 r. przez kolejnych 12 miesięcy.

„FBSerwis Karpatia obsługuje gminę Ryglice od 2016 roku. Cenimy sobie współpracę z samorządem gminnym w zakresie gospodarki odpadami i staramy się robić wszystko, aby nasza współpraca była jak najbardziej owocna” – komentuje Marcin Baran, Kierownik Zakładu FBSerwis Karpatia w Tarnowie. „Ukształtowanie terenu gminy wiąże się niejednokrotnie z trudnym dojazdem do wielu posesji, gdzie nasi pracownicy często muszą pokonywać część drogi pieszo. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że dzięki naszemu doświadczeniu, możemy realizować nasze usługi na wysokim poziomie, nawet na wymagającym, górzystym terenie” – dodaje.

W ramach umowy pracownicy FBSerwis Karpatia będą odbierać odpady komunalne z 2275 gospodarstw domowych, zamieszkałych przez ponad 9 tysięcy osób. Do ich obowiązków należeć będzie również dostarczanie na posesje worków do selektywnej zbiórki oraz kontrolowanie jakości segregowanych odpadów. Do realizacji kontraktu zostaną wykorzystane ekologiczne pojazdy specjalistyczne spełniające normę emisji Euro 5 i Euro 6.

FBSerwis Karpatia działa w południowo-wschodniej Polsce w pasie od Tarnowa, przez Rzeszów, Przemyśl, aż do Krosna. Podmiot prowadzi działalność w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości. Spółka posiada instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tarnowie.