FBSerwis nagrodziła zwycięzców konkursu ekologicznego we Wrocławiu

2018-11-08

7 listopada br. w siedzibie FBSerwis Wrocław odbyło się oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu przeprowadzonego w ramach warsztatów ekologicznych dla dzieci ze szkół podstawowych we Wrocławiu.

W warsztatach, które odbyły się w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, uczestniczyło 1575 uczniów klas czwartych oraz piątych. Tematyka zajęć koncentrowała się na zasadzie 3R (ang. Reduce, Reuse, Recycle), która promuje 3 zasady odpowiedzialnego postępowania względem środowiska: ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, ponownego wykorzystywania produktów oraz oddawania niepotrzebnych przedmiotów do odzysku.

Zajęcia angażowały uwagę uczniów, skłaniały do autorefleksji oraz zachęcały do kreatywnego działania. Najwięcej uwagi uczniów absorbowały warsztaty z tworzenia rzeczy praktycznych z pozornych odpadów. W ramach warsztatów odbyła się również wycieczka do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), która dała szansę na utrwalenie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności.

Zwieńczeniem warsztatów był konkurs fotograficzny „Eko Foto”, podczas którego uczniowie mieli za zadanie promować zasadę 3R oraz postawy proekologiczne. W konkursie nagrodzono 16 uczniów. Laureaci otrzymali smatfony, tablety oraz głośniki bezprzewodowe.