FBSerwis odbiera odpady z gminy Kłodzko

2016-02-11

FBSerwis SA przez najbliższe cztery lata będzie odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z terenu całej gminy Kłodzko. Dzięki należącej do FBSerwis Dolny Śląsk nowoczesnej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK) w Ścinawce Dolnej zapewniona jest terminowość i logistyczna płynność całego procesu.

Pod koniec minionego roku Urząd Gminy Kłodzko rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych, selektywnie zebranych i gabarytowych) z terenu gminy. Zwycięską ofertę przedstawiło konsorcjum firm FBSerwis, Cespa S.A. oraz Tempo sp. z o.o., które uzyskało najwyższą ilość punktów. Umowa obowiązuje od stycznia 2016 roku przez najbliższe cztery lata. Wartość kontraktu to ponad 5,4 mln zł.

„W ramach umowy odbieramy odpady zmieszane, selektywnie zbierane, gabarytowe, dostarczamy worki, pojemniki i stojaki na worki do selektywnej zbiórki. Szacujemy, że w ciągu najbliższych czterech lat zbierzemy 13,5 tys. ton odpadów. To dla naszej firmy ważny kontrakt zarówno ze względu na obszar i ilość odbiorców, jak i na fakt, że będziemy działać w regionie, w którym funkcjonuje nasza instalacja do przetwarzania odpadów” – mówi Sebastian Howański, dyrektor zakładu w Ścinawce Dolnej należącego do FBSerwis Dolny Śląsk, spółki zależnej FBSerwis S.A.

Gmina Kłodzko jest rozległa – obejmuje 35 sołectw i ok. 17 tys. osób mieszkających głównie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. To za każdym razem blisko 500 km do pokonania w specyficznym, górskim terenie, często z wąskimi drogami i podjazdami, po których mogą poruszać się śmieciarki o małych gabarytach. Dlatego FBSerwis współpracuje w zakresie odbioru odpadów z podwykonawcą, którym jest „Eko-Tim” z Krosnowic.

Wszystkie zebrane odpady trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów (RIPOK) w Ścinawce Dolnej. Moce przerobowe instalacji mechanicznej wynoszą 90 tys. ton, a biologicznej – prawie 35 tys. ton odpadów, z których część poddawana jest biostabilizacji i następnie bezpiecznemu składowaniu, a z reszty w procesie sortowania wyodrębniane są surowce wtórne.

„Instalacja FBSerwis Dolny Śląsk, znajdująca się w Ścinawce Dolnej, to nowoczesny zakład zagospodarowywania odpadów. Została tak skonfigurowana, aby zmaksymalizować proces recyklingu i jednocześnie zminimalizować masę składowanych odpadów w jednym ciągu technologicznym. Dzięki podpisanej umowie gmina Kłodzko ma zapewniony wygodny i profesjonalny odbiór oraz zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach jednej grupy kapitałowej” – podkreśla Wojciech Smołka, członek zarządu FBSerwis S.A., dyrektor Dywizji Usługi Środowiskowe i prezes zarządu FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.