FBSerwis Partnerem Kongresu Ochrony Środowiska Envicon

2023-12-20

W dniach 12-13 grudnia br. we Wrocławiu odbył się 27. Kongres Ochrony Środowiska Envicon. W tym roku FBSerwis miał przyjemność być Partnerem tego wydarzenia.

Kongres Envicon to świetna okazja do budowania relacji  wewnątrz branży, ale to przede wszystkim 2 dni niezwykle ciekawych i ważnych dyskusji, panelów oraz  prezentacji o wyzwaniach, przed którymi stają podmioty działające na rynku ochrony środowiska. W jednej z rozmów o gospodarce odpadami wziął udział przedstawiciel FBSerwis – Prezes Zarządu FBSerwis Kamieńsk – Daniel Korczyk.

Podczas rozmowy zostały poruszone najbardziej aktualne problemy, z którymi mierzą się firmy z branży odpadowej, a główna dyskusja toczyła się wokół prawodawstwa, które obecnie jest kluczowe dla branży: dyrektywy SUP, systemu kaucyjnego, ROP-u, KPGO, rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Poruszony został także temat paliwa alternatywnego i wyzwań, przed którymi stoją jego producenci.

„W kwestii paliw alternatywnych największym problemem jest brak dywersyfikacji zbytu. Szansą jest otwarcie się ciepłownictwa na spalanie paliwa RDF – Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy, którego członkiem jest FBSerwis Kamieńsk, prowadzi w tym temacie dialog z branżą ciepłowniczą. Produkcja ciepła systemowego z odpadów to tyko 2%, a docelowo udział ten mógłby wzrosnąć do 10%. To pozwoliłoby uniezależnić się od wahań koniunktury w branży cementowej” – powiedział Daniel Korczyk – Prezes FBSerwis Kamieńsk.

Envicon jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska w Polsce, które od wielu lat gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych czy organizacji branżowych, członków administracji rządowej i samorządowej oraz naukowców. Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 7 sesji tematycznych: Inauguracja, czyli Strefa dialogu #wybieramsrodowisko; Gospodarka odpadami w perspektywie legislacyjnej; Gospodarka wodno-ściekowa; Samodzielność energetyczna – klucz do bezpieczeństwa i rozwoju przemysłu; Sztuczna inteligencja; Nowoczesne technologie, innowacje i trendy w ochronie środowiska oraz ESG, greenwashing i relacje społeczne.