FBSerwis podpisała kolejne umowy z ZM GOAP

2020-07-15

FBSerwis wygrała w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w kolejnych 3 sektorach ZM GOAP. Łączna wartość kontraktów to ponad 37 mln zł.

FBSerwis SA podpisała ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” umowy na odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w 3 sektorach: XIII – Pobiedziska, XIV – Kleszczewo oraz XV – Kostrzyn. To kolejne kontrakty podpisane przez FBSerwis i ZM GOAP, rozstrzygnięte w ramach tego samego postępowania przetargowego – w maju umowa o podobnym zakresie została podpisana dla Sektora XII – Swarzędz.

Kontrakty będą realizowane przez 22 miesiące, w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Ich łączna wartość to ponad 37 mln zł.

Obsługiwane sektory, o powierzchni wynoszącej ponad 400 km kw., zamieszkuje około 45 tys. mieszkańców. Według wyliczeń w trakcie trwania umów FBSerwis odbierze prawie 40 tys. ton odpadów komunalnych, w tym około 6 tys. ton odpadów zbieranych selektywnie. Do zadań FBSerwis będzie również należało mycie oraz ważenie pojemników.