FBSerwis podpisała umowę z Gminą Kluczbork

2019-03-15

FBSerwis SA pozyskała kontrakt na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork. Wartość umowy to ponad 34 mln zł brutto.

Zakres umowy obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych przez prawie 35 tys. osób, a także nieruchomości niezamieszkałych z miasta Kluczbork oraz 23 sołectw. Łączna powierzchnia Gminy to ponad 21 tys. hektarów.

Poza odbiorem i zagospodarowaniem standardowych frakcji odpadów, takich jak: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady zmieszane oraz biodegradowalne, FBSerwis będzie również odbierać i zagospodarowywać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki. Firma będzie także opróżniać kosze uliczne, znajdujące się na przystankach autobusowych na terenie całej Gminy Kluczbork. Umowa została podpisana na okres 45 miesięcy, a łączna, szacunkowa ilość odpadów komunalnych, które FBSerwis odbierze w czasie jej trwania to 48 595 ton.

„FBSerwis od wielu lat świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, a także utrzymania czystości w miastach oraz gminach w południowej i centralnej Polsce. Mamy nie tylko spore doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami, ale również odpowiednie zaplecze organizacyjno-sprzętowe, które umożliwi nam prawidłowe oraz terminowe realizowanie usług w Gminie Kluczbork” – powiedział Wojciech Smołka, Wiceprezes Zarządu FBSerwis SA, odpowiedzialny za dywizję usług środowiskowych.

Kontrakt będzie realizowany w konsorcjum z firmą Usługi Komunalne „SOBEK” z Kluczborka.

FBSerwis odbiera odpady komunalne od prawie 0,5 mln mieszkańców w woj. dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i wielkopolskim oraz posiada 4 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w tym dwie z własnym składowiskiem. Firma świadczy również usługi z zakresu utrzymania czystości w miastach oraz gminach, a także odbioru odpadów przemysłowych.