FBSerwis pomaga poznaniakom walczyć z dzikimi wysypiskami

2016-07-13

FBSerwis S.A., która odbiera odpady z czterech dzielnic Poznania, bierze udział w projekcie, który pomaga mieszkańcom identyfikować dzikie wysypiska na terenie miasta. W ciągu ostatnich 6 miesięcy poznaniacy wskazali ich aż 117.

FBSerwis S.A. podsumowała prowadzony od grudnia 2015 roku projekt identyfikacji i likwidacji dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta. Do tej pory wpłynęło 117 zgłoszeń od mieszkańców Poznania informujących o dzikich wysypiskach.

Projekt Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, w którym czynny udział bierze firma FBSerwis, jest elementem pracy badawczej realizowanej przez Sekcję Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Działanie ma na celu identyfikację jak największej liczby dzikich wysypisk na terenie miasta, jak i późniejszą ich likwidację.

W celu identyfikacji wysypisk, na UAM opracowano narzędzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Poznania – tzw. „internetową geoankietę”, gdzie każdy może nanieść lokalizację dzikiego wysypiska, które zauważył. Po zaznaczeniu takiego obszaru zgłaszający może dodatkowo podać informacje o tym jak często i jaki typ odpadów pojawia się w tej lokalizacji. Geoankieta dostępna jest w internecie pod adresem http://pwysocka-wastemodeling.home.amu.edu.pl.

Działalność FBSerwis w obszarze usług środowiskowych w Poznaniu to nie tylko odbiór i transport odpadów komunalnych. Jesteśmy firmą, która pomaga lokalnym społecznościom dbać o środowisko naturalne, stąd też nasze zaangażowanie w projekt identyfikacji i likwidacji dzikich wysypisk.” – wyjaśnia Rafał Ratajczak, Kierownik Kontraktu w FBSerwis S.A. odpowiedzialny za odbiór i transport odpadów komunalnych w Poznaniu.

FBSerwis aktywnie szerzy informacje o projekcie. Pracownicy firmy, realizując kontrakt na odbiór i transport odpadów komunalnych, przekazali ponad 270 tys. mieszkańcom Poznania wydrukowane informacje o projekcie i zachęcali do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania obszarów, gdzie znajdują się dzikie wysypiska.

Akcja prowadzona przez FBSerwis szybko przyniosła wymierne skutki. „O skali zjawiska świadczy liczba zgłoszeń, którą odnotowaliśmy dzięki naszej ankiecie. Tylko w ciągu 2 miesięcy zbierania danych liczba lokalizacji przekroczyła dwukrotnie liczbę zgłoszeń odnotowanych przez Urząd Miasta Poznania w ciągu ostatnich 3 lat.” – informuje mgr inż. Patrycja Wysocka, opiekun naukowy projektu.

Teraz trwa weryfikacji pozyskanej tą drogą informacji. Do projektu włączyli się funkcjonariusze Straży Miejskiej Poznania, którzy weryfikują w terenie wszystkie dzikie wysypiska zaznaczone przez mieszkańców na naszej ankiecie. Wszędzie tam, gdzie miasto będzie miało możliwość zrobić z nimi porządek, zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie.” – dodaje Patrycja Wysocka.

Nie jest to jedyna akcja społeczna, w którą FBSerwis zaangażowała się w Poznaniu. Spółka od ponad roku bierze udział w akcjach sprzątania poznańskich rzek oraz promuje postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży, na przykład poprzez organizację konkursu „Bądź EKO poznaniakiem”.

Firma FBSerwis od początku 2015 roku świadczy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od ponad 270 tys. mieszkańców poznańskich osiedli Grunwald, Rataje, Winogrady i Piątkowo oraz prowadzi mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie powiatu poznańskiego. Ponadto świadczy kompleksową obsługę czystości i porządku przystanków tramwajowych i autobusowych na terenie Miasta Poznania.