FBSerwis właścicielem ProEkoNatura

2015-03-27

FBSerwis, firma realizująca kompleksowe usługi infrastrukturalne (utrzymanie budynków, dróg, sieci elektrycznych, zarządzanie odpadami), kupiła 100% udziałów w ProEkoNatura – firmie zajmującej się przetwarzaniem odpadów komunalnych oraz zarządzającej składowiskiem odpadów w województwie dolnośląskim. Tym samym FBSerwis wzmacnia swoją pozycję w segmencie usług komunalnych.

„Do tej świadczyliśmy usługi związane z gospodarką odpadami tylko na terenie województwa wielkopolskiego. Dzięki tej akwizycji wyraźnie wzmacniamy tę część naszego biznesu. Traktujemy rynek odpadów po tzw. „rewolucji śmieciowej” z roku 2013 jako bardzo perspektywiczny dla silnych kapitałowo graczy, posiadających doświadczenie w tego rodzaju działalności.” – powiedział Artur Pielech, prezes zarządu FBSerwis S.A.

„Przejmujemy firmę, która osiąga roczne przychody rzędu 15 milionów złotych i będzie działać przez co najmniej 20 lat. Jako właściciele ProEkoNatura wchodzimy do województwa dolnośląskiego. To dla nas pierwszy krok – otwarcie całej serii przejęć, które planujemy przeprowadzić w różnych regionach Polski. Nasi właściciele – Hiszpański Ferrovial i Budimex -w pełni popierają strategię rozwoju poprzez przejęcia na rynku odpadowym, który charakteryzuje się dużymi barierami wejścia.” – dodał.
FB Serwis jest zainteresowany przejmowaniem podobnego typu firm. Takimi, które posiadają status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), czyli zakładu zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, lub planującymi taki status uzyskać w bliskiej przyszłości.

Firma ProEkoNatura zmieni wkrótce nazwę na FBSerwis Dolny Śląsk. Prowadzi swoją działalność – RIPOK i składowisko odpadów – w Ścinawce Dolnej, miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Strumień odpadów, który obsługuje rocznie, to 90 tys. ton w części mechanicznej i 35 tys. ton w części biologicznej. Składowisko obecnie ma pojemność 150 tys. ton odpadów. Po transakcji ma zostać rozbudowane, by przyjmować 600 tys. ton odpadów.

FBSerwis planuje zamknąć 2015 rok przychodami na poziomie 100 mln PLN. W perspektywie najbliższych 3 lat firma planuje w drodze wzrostu organicznego oraz dzięki przejęciom wzrosnąć 4-5 razy.