Pojazdy na gaz ziemny CNG we flocie – to się ekologicznie opłaca

2019-07-03

Pojazdy na CNG w Polsce

Na polskich ulicach coraz częściej można dostrzec pojazdy napędzane gazem ziemnym (CNG). Jednak pomimo niewątpliwych walorów ekologicznych tego źródła energii, a także możliwych do osiągnięcia oszczędności, kierowcy kupujący auta na własny użytek sięgają po to rozwiązanie znacznie rzadziej niż przedsiębiorcy. Jest to efekt wciąż niewystarczającej świadomości społeczeństwa na temat paliw alternatywnych (w tym CNG).

W Polsce CNG zdobywa popularność powoli – przyczyną tego jest m.in. ograniczona liczba stacji tankowania (jest ich niewiele ponad 20 w całej Polsce). Jednak wiele rodzimych firm (idąc za przykładem zachodnich sąsiadów) dostrzega wartość w promowaniu ekologicznego podejścia do biznesu i uzupełnia swoją flotę pojazdami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym. Jak twierdzą eksperci FBSerwis, warto poświęcić chwilę, aby bliżej poznać zalety CNG.

„Wydaje się, że przedsiębiorcy w Polsce dość wyraźnie dostrzegają problem zanieczyszczenia powietrza, które jest powodowane m.in. przez emisję spalin samochodowych. W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji gospodarki, wiele aspektów prowadzenia biznesu opartych jest na transporcie (logistyka, komunikacja, usługi) i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Warto zatem zwrócić uwagę na zalety paliw alternatywnych i inwestować w pojazdy, które będą przyjazne dla środowiska.” – skomentowała Sylwia Czarnecka, ekspert środowiskowy FBSerwis.

Jakie zalety ma CNG?

CNG (ang. Compressed Natural Gas) to gaz ziemny w postaci sprężonej do ciśnienia 20-25 MPa. Na całym świecie jeździ ponad 4 mln pojazdów zasilanych CNG – w tym 1,4 mln w Argentynie, która jest światowym liderem pod tym względem. Paliwa alternatywne to coraz bardziej powszechna forma przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze spalin samochodowych.

Gaz ziemny występuje w przyrodzie w stanie wolnym i jest związkiem posiadającym niską zawartość węgla, dlatego nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. W odróżnieniu od tradycyjnych paliw, takich jak benzyna lub olej napędowy, CNG nie przybiera postaci płynnej, dlatego nie ma ryzyka wycieku, mogącego skutkować skażeniem wód oraz gruntów. Ponadto pojazdy napędzane CNG nie emitują cząstek stałych, w przeciwieństwie do pojazdów napędzanych paliwami tradycyjnymi. Tankowanie również jest w 100% ekologiczne – podczas uzupełniania baku nie występuje emisja oparów paliwa do atmosfery. Auta zasilane CNG przyczyniają się także do zmniejszania hałasu na ulicach – silniki nim zasilane są cichsze od silników aut zasilanych benzyną czy olejem napędowym.

Pojazdy na CNG przyszłością letniego utrzymania miast?

„Na początku tego roku FBSerwis Wrocław, firma zajmująca się gospodarką odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Wrocław, kupiła zamiatarkę napędzaną sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazd posiada jeden silnik (napędzający zarówno pojazd, jak i zabudowę) co sprawia, że nie potrzebuje dodatkowego paliwa (np. oleju napędowego), a dzięki temu jest w pełni ekologiczny. Co więcej, pojazd spełnia wymagania normy dla pyłów drobnych PM10 (mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, mogących zawierać substancje szkodliwe) więc zapylenie podczas pracy, nawet w najbardziej suche dni, nie jest uciążliwe i nie przyczynia się do powstawania smogu. Tego typu ekologiczne pojazdy powinny wyznaczać kierunek rozwoju w dziedzinie letniego utrzymania miasta.” – skomentował Tomasz Śliwiński, szef działu logistyki FBSerwis.

„Zamiatarka, która dołączyła do floty FBSerwis Wrocław jest nie tylko ekologiczna, ale również wielofunkcyjna. Wykorzystujemy ją przy wykonywaniu szeregu innych prac z zakresu letniego utrzymania terenów zewnętrznych – pełni funkcję polewaczki ulicznej (z wykorzystaniem ciśnieniowych natrysków umieszczonych z przodu pojazdu), a dzięki zamontowaniu rury zasysającej staje się mobilnym „odkurzaczem”, umożliwiającym szybkie oraz skuteczne uprzątanie liści oraz innych zanieczyszczań. Pojazd posiada także myjkę wysokociśnieniową, dzięki której możliwe jest efektywne mycie wiat przystankowych oraz innych obiektów. Dzięki wszystkim rozwiązaniom zastosowanym w zamiatarce, możemy śmiało powiedzieć, że jeden pojazd, umożliwia nam wykonywanie wielu prac w trybie „EKO” – dodał Tomasz Śliwiński.

Ustawa o elektromobilności. Czy CNG pomoże miastom i przedsiębiorcom?

To, że firmy wybierają pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi jest nie tylko efektem świadomości ekologicznej czy chęci zaoszczędzenia w dłuższej perspektywie czasowej. W styczniu 2018 r. weszła w życie Ustawa o elektromobliności i paliwach alternatywnych, określająca wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tys. osób. Ustawa mówi o tym, że jednostki te od 1 stycznia 2025 r. będą mogły zlecać wykonanie zadania publicznego jedynie podmiotom, we flotach których znajduje się minimum 30% pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym. Ustawa uwzględnia również etap przejściowy – od 1 stycznia 2020 r. podmioty te powinny posiadać w swojej flocie 10% pojazdów elektrycznych (po nowelizacji w okresie przejściowym dopuszczalne jest również wykorzystywanie pojazdów zasilanych gazem ziemnym).

Niestety na dzień dzisiejszy dostępność specjalistycznych pojazdów z napędem elektrycznym jest mocno ograniczona. Problem szczególnie widoczny jest w branży usług komunalnych, ponieważ obecnie na rynku nie ma śmieciarek elektrycznych, a tego typu pojazdy są podstawowym narzędziem umożliwiajacym wykonywanie wielu usług z zakresu zagospodarowania odpadów. Dlatego pojazdy napędzane gazem ziemnym CNG oraz LNG, będące alternatywą dla pojazdów elektrycznych, mogą pomóc samorządom zrealizować wytyczne zawarte w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatwynych.