Wręczyliśmy nagrody w konkursie „Bądź EKO Łodzianinem”

2019-12-02

28 listopada br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Bądź EKO Łodzianinem”. Po dwumiesięcznych zmaganiach laureaci, nauczyciele i przedstawiciele szkół odebrali zasłużone nagrody, m.in. z rąk Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej, która objęła konkurs patronatem honorowym.

Ekologiczny konkurs „Bądź EKO Łodzianinem” odbywał się pod hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki”. Uczniowie łódzkich szkół podstawowych mieli za zadanie stworzyć fikcyjne postaci – tytułowe Śmieciaki – wykorzystując wyłącznie odpady, które można wyrzucić do pojemnika na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Nadesłane zdjęcia prac zostały poddane ocenie Komisji Konkursowej oraz głosowaniu internautów. Na laureatów, ich nauczycieli oraz szkoły, do których uczęszczają czekały wartościowe nagrody, m.in. tablety, smartwatche, plecaki, aparaty fotograficzne.

Łącznie w konkursie nagrodzono autorów 12 prac w dwóch kategoriach: „Dzieci młodsze” (klasy I-IV) i „Dzieci starsze” (klasy V-VIII). Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, wybrała 6 prac oceniając ich walory artystyczne, wykonanie techniczne i zgodność z tematem. Kolejnych 6 prac wybrali internauci, głosując na swoich faworytów w dniach 28 października – 13 listopada.

W konkursie zgłoszono prawie 300 prac, stworzonych przez blisko 400 uczniów, a w internetowym głosowaniu oddano ponad 760 tys. głosów.

Jestem pod wrażeniem kreatywności młodych mieszkańców Łodzi, którą możemy dostrzec w pracach zgłoszonych w konkursie „Bądź EKO Łodzianinem”. Z pozornych odpadów powstały niesamowite eko-postaci, przy tworzeniu których uczniowie mogli zapoznać się z zasadami właściwej segregacji. Imponująca liczba zgłoszonych prac może świadczyć o tym, że segregacja odpadów na stałe zagościła w łódzkich domach – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Działania proekologiczne to jeden z priorytetów mojej prezydentury. W Łodzi sadzimy nowe drzewa, walczymy ze smogiem, stawiamy na zwiększanie poziomu recyklingu i edukację ekologiczną. O wiele łatwiej osiąga się założone rezultaty mając poparcie łodzian, także tych najmłodszych. Dlatego dziękuję uczestnikom, ale również nauczycielom i dyrekcji szkół za promowanie proekologicznych postaw oraz wsparcie uczniów biorących udział w konkursie – dodaje Hanna Zdanowska.

Podczas uroczystej gali można było obejrzeć na żywo zwycięskie prace. Laureaci, nauczyciele i przedstawiciele dyrekcji szkół odebrali nagrody z rąk: Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Marcina Gołaszewskiego, Dyrektor Wydziału Edukacji – Bereniki Bardzkiej, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – Ewy Jasińskiej oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Magdaleny Kontowicz.

Podczas gali Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, pogratulowała wszystkim laureatom.

Prezes FBSerwis – Artur Pielech, podkreślił, że konkurs spotkał się z nieprawdopodobnym zaangażowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz dyrekcji.

Na uroczystość przybyli laureaci, rodzice, przedstawiciele szkół oraz Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego.

Nagrody za I miejsce wręczyła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska.

Nagrody za II miejsce wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej – Marcin Gołaszewski.

Laureaci mieli okazję opowiedzieć o swoich pracach oraz zaprezentować je na żywo.

 

Laureaci konkursu

I miejsce „Dzieci młodsze”
Nagroda komisji: Ignacy Janczak, Szkoła podstawowa nr 158
Nagroda internautów: Oliwia Ostasz, Szkoła podstawowa nr 125

I miejsce „Dzieci starsze”
Nagroda komisji: Julia Kędzierska, Hanna Daniel, Szkoła podstawowa nr 34
Nagroda internautów: Sara Aziz, Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej w Łodzi

II miejsce „Dzieci młodsze”
Nagroda komisji: Adrian Henkie, Szkoła podstawowa nr 34
Nagroda internautów: Wiktoria Trzaska, Szkoła podstawowa nr 125

II miejsce „Dzieci starsze”
Nagroda komisji: Karol Chęciński, Szkoła podstawowa nr 125
Nagroda internautów: Natalia Krysiak, Zuzanna Dobrzańska, Szkoła podstawowa nr 34

III miejsce „Dzieci młodsze”
Nagroda komisji: Maria Olejniczak, Szkoła podstawowa nr 94
Nagroda internautów: Alicja Gumińska-Kieliszek, Szkoła podstawowa nr 114

III miejsce „Dzieci starsze”
Nagroda komisji: Krzysztof Sowiński, Szkoła podstawowa nr 184
Nagroda internautów: Jan Jóźwiak, Szkoła podstawowa nr 110