Wznawiamy konkurs  „BĄDŹMY EKO DLA WROCŁAWIA”

2020-10-02

Po przerwie spowodowanej pandemią powracamy z konkursem dla szkół podstawowych – „Bądźmy EKO dla Wrocławia”. Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej młodych wrocławian oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do prawidłowej segregacji odpadów oraz powtórnego wykorzystywania surowców. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – tablety, słuchawki oraz plecaki.

Zadanie konkursowe

W tym roku zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu (dzieci z klas I-IV) lub filmu (młodzież z klas V-VIII), podejmującego tematykę właściwej segregacji odpadów oraz powtórnego ich wykorzystywania. Chcemy, aby prace tworzone przez uczestników konkursu, uświadomiliby ich koleżankom i kolegom z wrocławskich szkół, że każde – nawet najmniejsze, podejmowane przez nich działanie na rzecz ochrony środowiska, np. właściwa segregacja odpadów, jest ważne i może przynieść nieoczekiwanie dużo dobrego.

W kategorii wiekowej klasy I-IV (plakat), uczniowie mogą pracować tylko indywidualnie. Uczniowie z kategorii wiekowej klasy V-VIII (filmy) wykonują zadanie indywidualnie lub w zespole skradającym się maksymalnie z 3 uczestników. Wskazane jest, by konkursowe prace powstawały pod okiem, i przy wsparciu, nauczyciela bądź rodzica.

Jak wziąć udział?

Na prace konkursowe czekamy do 25 października 2020 r. Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: fbserwis.pl/EkoKonkurs.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach wiekowych: „Klasy I-IV” oraz „Klasy V-VIII”.

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane uczestnika/ów (dziecka/dzieci), dane nauczyciela pod którego opieką została przygotowana praca konkursowa (jeśli była wykonana pod opieką nauczyciela) oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej (numer telefonu i adres email),
  • pracę konkursową: skan lub fotografię plakatu w formacie JPG, JPEG, lub PNG o wielkości pliku nie większej niż 2 MB lub plik wideo w formacie MOV, AVI lub MP4, o minimalnej rozdzielczość 480 pikseli i wielkości pliku nie przekraczającej 25 MB,
  • zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz udzielenie licencji na wykorzystanie przez organizatora jego pracy konkursowej (w przypadku zespołu, dotyczy wszystkich jego członków).

Jeszcze przed pandemią otrzymaliśmy pierwsze filmy i plakaty. Jesteśmy zachwyceni poziomem artystycznym oraz świadomością ekologiczną młodych twórców. Prace te wezmą udział w konkursie i będą oceniane w kategoriach wiekowych zgodnych ze stanem faktycznym z dnia ich zgłoszenia.

Jak wyłonimy laureatów?

Laureatów wybierze komisja konkursowa powołana przez organizatora oraz internauci podczas głosowania na stronie: www.fbserwiskonkurs.pl. Głosowanie będzie trwać od 2 do 15 listopada br.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-IV i klasy V-VIII). W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 6 zwycięskich prac (3 wybrane przez komisję konkursową oraz 3 wybrane przez internautów).

Dla zwycięzców przewidzieliśmy następujące nagrody: tablety (I miejsca w obu kategoriach), słuchawki bezprzewodowe (II miejsce w obu kategoriach), plecaki (III miejsca w obydwu kategoriach). Nauczyciele, pod opieką których pracowali zwycięzcy, otrzymają karty prezentowe Empik o wartości 300 zł, a szkoły, do których uczęszczają laureaci I miejsc – aparaty fotograficzne.

Wyniki zostaną opublikowane 18 listopada br. na stronie www.fbserwis.pl/EkoKonkurs oraz www.fbserwiskonkurs.pl. O ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali we Wrocławiu. Wybrane prace konkursowe zostaną wykorzystane w kampanii reklamowej dedykowanej mieszkańcom Wrocławia.

 


PRZYDATNE PLIKI:
Regulamin konkursu – Bądźmy EKO dla Wrocławia – III edycja 2020Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgoda rodzica opiekuna pranego na udział w konkursie / Oświadczenia autora pracy konkursowej

Ulotka dla nauczycieli