Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis, komentuje wyniki po 1. półroczu

2018-09-07

Myślę, że w ciągu 2-3 lat dojdziemy do 0,5 mld zł przychodów – zapowiedział Artur Pielech, prezes FBSerwis, w rozmowie z portalem WNP.PL. Grupa spodziewa się znaczącego przekroczenia tegorocznych prognoz finansowych. Jednocześnie zmaga się też z trudnościami w segmencie utrzymania dróg dla GDDKiA.

  • Po pierwszym półroczu 2018 r. FBSerwis, którego udziałowcami są budowlane firmy Budimex i Ferrovial, miał na poziomie skonsolidowanym 164,5 mln zł przychodów (+71 proc.) oraz 17,8 mln zł zysku operacyjnego (+353 proc.).
  • Duże wzrosty grupa zawdzięcza segmentowi gospodarki odpadami oraz ubiegłorocznym przejęciom w tym sektorze.
  • FBSerwis – w ramach rozwoju w segmentu utrzymania nieruchomości – chciałoby kupić w tym sektorze firmę wyspecjalizowaną w efektywności energetycznej budynków.
  • W sektorze utrzymania infrastruktury drogowej dla GDDKiA grupa znacząco zwiększyła przychody, ale pogłębiła też stratę finansową. Powodem jest duży wzrost kosztów.
  • FBSerwis przygotowuje się do budowy instalacji do produkcji paliw alternatywnych we Wrocławiu i Tarnowie. Spółka liczy na upowszechnienie tego typu paliw w energetyce.

Dalsza część artykułu dostępna na portalu WNP.PL (link)