FBSerwis – coraz mocniejszy silnik w maszynowni Budimeksu

2021-04-19

Przychody o 22 proc., a zysk netto aż o 130 proc. – takie wzrosty zanotował FBSerwis w 2020 r. Wyspecjalizowana w utrzymaniu infrastruktury i gospodarce odpadami spółka coraz bardziej dokłada się do wyników grupy Budimex. Plan na bieżący rok to zwiększanie skali działalności poprzez przejęcia oraz inwestycje.

  • W 2020 r. FBSerwis miał na poziomie skonsolidowanym 610 mln zł przychodów wobec 498 mln zł rok wcześniej. Grupa wypracowała ponad 47 mln zł zysku netto wobec 20,5 mln zł zysk rok wcześniej.
  • Prezes spółki Artur Pielech w rozmowie z portalem WNP.PL wskazał, że w 2021 r. oczekuje utrzymania poziomu rentowności przy jednoczesnym dalszym wzroście przychodów.
  • FBSerwis przymierza się do przejęcia w sektorze utrzymania budynków, a także planuje inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów.

„Skutki pandemii najmocniej odczuliśmy w segmencie utrzymania budynków, zwłaszcza biur i centrów handlowych. Niemniej udział tej działalności w ogólnych przychodach grupy jest niewielki, zatem nie oddziaływało to istotnie na wyniki finansowe.” – zaznaczył Prezes FBSerwis, Artur Pielech. Dodał, że finalnie ubiegły rok ten segment zamknął minimalną stratą (0,1 mln zł). Natomiast pozostałe segmenty Dywizji Utrzymania Infrastruktury – utrzymanie dróg i modernizacja oświetlenia ulicznego – zanotowały skromny zysk, odpowiednio 3 mln zł oraz 0,7 mln zł. Cała Dywizja Utrzymania Infrastruktury wygenerowała 200,4 mln zł przychodów wobec 182,5 mln zł rok wcześniej. Na utrzymanie dróg przypadło 137,8 mln zł, utrzymanie budynków – 35,6 mln zł, a na modernizację oświetlenia pozostałe 27 mln zł.

„Mimo ostatnich zawirowań na rynku utrzymania budynków, związanych z pandemią i renegocjacją umów z klientami biurowymi i handlowymi, najpewniej będziemy chcieli w tym segmencie się wzmocnić i przejąć inną firmę.” – zapowiedział Pielech. Jak wyjaśnił, FBSerwis w tym sektorze, który jest stosunkowo mało kapitałochłonny, widzi swego rodzaju stabilizator dla Dywizji Utrzymania Infrastruktury.

Cały artykuł dostępny jest na portalu WNP.