FBSerwis na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku

2015-09-24

Artur Pielech, prezes zarządu i dyrektor generalny FBSerwis SA, weźmie udział w debacie dotyczącej inwestycji publicznych w regionie Polski Wschodniej.

FBSerwis już po raz kolejny bierze aktywny udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym – czołowej imprezie biznesowej i gospodarczej Polski Wschodniej. Druga edycja tego wydarzenia odbędzie się 24. i 25. września br.

Podczas dyskusji „Inwestycje publiczne w Polsce Wschodniej” prelegenci będą rozmawiać o najważniejszych kierunkach rozwoju inwestycji z udziałem środków publicznych w miastach Polski Wschodniej. W debacie wezmą również udział: Zbigniew Bohdziewicz – dyrektor Makroregionu Korporacyjnego w Białymstoku, PKO Bank Polski, Gustaw Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Anna Naszkiewicz – wicemarszałek województwa podlaskiego, Artur Popko – dyrektor budownictwa infrastrukturalnego, Budimex SA, Dariusz Stachera – dyrektor departamentu budownictwa socjalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Grzegorz Tomaszewski – dyrektor zarządzający ds. nieruchomości, PKP SA oraz Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

Szczegółowe informacje o Wschodnim Kongresie Gospodarczym są dostępne na stronie: www.wschodnikongres.eu/pl