Jak ratować inwestycje samorządów

2020-12-07

Jak zmieniły się plany inwestycyjne miast i gmin ze względu na pandemię? Czy samorządy ograniczą się jedynie do niezbędnych projektów i zrezygnują z tych mających przynieść efekty w dłuższym okresie? Czy priorytetem będą zadania, które przyniosą oszczędności, a te kompleksowe i dłuższe zostaną odłożone? O tym rozmawiali eksperci podczas debaty „Inwestycje samorządów w dobie koronawirusa”.

 

(…)

– Nasza firma i jej przychody są w ponad 80 proc. zależne od współpracy z miastami. Co oznacza, że jesteśmy też w dużo większym stopniu niż np. Budimex wrażliwi na to, co się dzieje w miastach – mówił z kolei Artur Pielech, prezes firmy FBSerwis. – Zatem to, co się dzieje z budżetami samorządów, ma ogromne znaczenie dla przyszłości takich firm jak FBSerwis. Z wypowiedzi przedstawicieli miast wynika, że tąpnięcie w przychodach z podatków wynosi ok. 5–10 proc., co oznacza, że cięcia wydatków są nieuniknione.

FBSerwis działa głównie w takich obszarach jak gospodarka odpadami, oczyszczanie miast, oświetlenie uliczne, zaopatrzenie w energię elektryczną budynków miejskich.

Artur Pielech mówił także o szukaniu nowej, tańszej formuły realizacji usług dla samorządów. – Warto rozmawiać o nowych modelach funkcjonowania usług miejskich. Jesteśmy gotowi pomóc samorządom w takiej realizacji inwestycji, żeby w niedalekiej przyszłości zmniejszać obciążenia stałe w budżetach miast, by np. wydatki na energię lub gospodarkę odpadami były mniejsze. A to w celu przygotowania się na kolejne kryzysy i perturbacje – proponował prezes FBSerwis.

Jego zdaniem samorządy powinny się zdecydować na jeden–dwa wiodące projekty „o wystarczającej masie”. – Nie powinny być one mniejsze niż np. 100 mln zł, inaczej nie będą atrakcyjne dla wykonawców takich jak FBSerwis czy Budimex, ale też dla instytucji, które miałyby je finansować. I przy tej okazji wypracować wzory umów PPP, które właściwie podzielą ryzyka między strony. Bo dotąd nie mamy wystarczająco dużych i dobrze przygotowanych – z obu stron – referencyjnych projektów PPP – mówił Artur Pielech. – Zróbmy takie projekty, które staną się wzorem dla innych. Jestem przekonany, że po nich nastąpi reakcja łańcuchowa. Inni będą się odwoływać do standardów wypracowanych w tych projektach – podsumował.

Cała relacja z debaty dostępna jest na stronie dziennika Rzeczpospolita.