Nowa kadencja Rady Nadzorczej FBSerwis SA

2021-06-28

W dniu 25 czerwca 2021 roku NWZA FBSerwis S.A. powołało do Rady Nadzorczej FBSerwis S.A. nowej kadencji: Artura Popko – Prezesa Budimex SA, Cezarego Mączkę – Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA, Marcina Węgłowskiego – Dyrektora Pionu Finansowego Budimex SA, oraz Cezarego Łysenkę – Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

W nowym składzie zabrakło w szczególności Dariusza Blochera, który zasiadał w Radzie Nadzorczej FBSerwis od 2012, a na początku kwietnia poinformował o swojej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Budimex SA.

Nowym członkiem Rady jest Cezary Łysenko, pozostali członkowie zasiadali już w Radzie poprzedniej kadencji. Rada Nadzorcza została powołana na trzyletnią kadencję.