Nowy członek zarządu FBSerwis SA

2019-11-04

Rada Nadzorcza FBSerwis SA powołała z dniem 4 listopada br. nowego członka zarządu Spółki – Ferdynanda Waliszewskiego – Dyrektora Dywizji Utrzymania Infrastruktury.

Ferdynand Waliszewski dołączył do FBSerwis 1 października 2018 r., jako Dyrektor Utrzymania Infrastruktury Drogowej. 1 października br. objął stanowisko Dyrektora Dywizji Utrzymania Infrastruktury i wraz ze zmianą przejął odpowiedzialność za całą dywizję, w tym za jej część związaną z obsługą techniczną budynków (Facility management) oraz oświetleniem ulicznym.

Aktualnie w zarządzie FBSerwis SA, poza Ferdynandem Waliszewskim, zasiadają: Artur Pielech (Prezes Zarządu), Wojciech Smołka (Wiceprezes Zarządu), Iwona Frączkowska (Dyrektor Personalny) oraz Karolina Szymczak (Dyrektor Działu Prawnego).

Ferdynand Waliszewski jest związany z rynkiem infrastruktury transportu od ponad 20 lat. Karierę zawodową rozwijał między innymi w NCC Roads Polska Sp. z o.o., EUROVIA Polska S.A. oraz w TORPOL S.A. Ferdynand Waliszewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku budownictwo o specjalności budowa i eksploatacja autostrad. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Rennes we Francji i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane i jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.