Nowy Dyrektor Wykonawczy w FBSerwis SA

2022-03-01

Od 1 marca 2022 roku, w związku ze zmianami organizacyjnymi, w FBSerwis SA utworzono nowe stanowisko Dyrektora Wykonawczego biznesów Facility Management (FM) oraz Modernizacji i Utrzymania Oświetlenia Ulicznego (SL), które objął Dawid Kołelis.

Dawid Kołelis pracuje w FBSerwis od ponad 7 lat, gdzie do tej pory pełnił funkcję Dyrektora Regionu Północ FM/SL. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej na kierunku budownictwo lądowe. Ma 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach. Związany z branżą FM od ponad 15 lat, a od ponad 7 lat zajmuje się także kontraktami z zakresu elektroenergetyki oraz modernizacji i utrzymania oświetlenia ulicznego.

Nowy Dyrektor Wykonawczy będzie odpowiedzialny za realizację kontraktów z zakresu FM i SL w całej Polsce, a także za rozwój, m.in. poprzez akwizycje spółek z branży FM, usług z zakresu utrzymania ruchu, obsługi procesów przemysłowych czy nowych technologii.

Utworzenie nowego stanowiska jest odpowiedzią na sukcesywnie odnotowywany wzrost biznesów, a także dalsze perspektywy rozwoju FBSerwis, również w zakresie obsługi klientów przemysłowych, którzy coraz częściej oczekują przede wszystkim najwyższej jakości usług, a nie tylko niskiej ceny.