Nowy konkurs ekologiczny – „Bądź EKO Łodzianinem”

2019-09-30

FBSerwis zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych w Łodzi do udziału w konkursie „Bądź EKO Łodzianinem” pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Konkurs ma zachęcić do segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz udowodnić, że jest to proste i pożyteczne dla środowiska. Na zwycięzców czekają tablety, smartwatche i plecaki.

Co należy zrobić, aby wziąć udział?
Ekologiczny konkurs „Bądź EKO Łodzianinem” odbywa się pod hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki” – więc odpowiedź nasuwa się sama! Aby wziąć w nim udział uczniowie łódzkich szkół podstawowych muszą uruchomić wyobraźnię i stworzyć fikcyjną postać – Śmieciaka, wykorzystując odpady, które można wyrzucić do pojemnika na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (sprawdź, jak sortować: uml.lodz.pl/segreguj). Śmieciak może zostać wykonany samodzielnie, bądź pod opieką nauczyciela lub rodzica. Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Mieszkańcy Łodzi już od ponad roku wrzucają posegregowane odpady do 5 różnych pojemników, co jest jednym z istotnych elementów realizacji przyjętej przez miasto strategii proekologicznej. Poprzez segregację, każdy z mieszkańców, nawet tych najmłodszych, może mieć wymierny wpływ na poprawę otaczającego nas środowiska. Łodzianie to coraz bardziej świadomi ekologicznie obywatele, dlatego wyznaczyliśmy sobie ambitny cel – poddanie recyklingowi, w ciągu najbliższych kilku lat, 75% wytwarzanych odpadów – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Edukacja i kształtowanie proekologicznych nawyków mają olbrzymie znaczenie, dlatego też chcę podkreślić niezastąpioną rolę, jaką w tym procesie odgrywają szkoły i nauczyciele. Mam nadzieję, że konkurs „Bądź EKO Łodzianinem” będzie dobrą okazją, aby przypomnieć, że ekologia to nasza wspólna sprawa. Dodatkowo, uczniowie szkół podstawowych przekonają się, że posegregowane odpady to surowce, które można ponownie wykorzystać. Miasto Łódź chętnie angażuje się w tego typu inicjatywy, służące w dłuższej perspektywie nam wszystkim – dodaje Hanna Zdanowska.

Jak zgłosić pracę?
Pracę można zgłosić w dwóch kategoriach wiekowych: „Dzieci młodsze” w przypadku uczniów klas I-IV oraz „Dzieci starsze” w przypadku uczniów klas V-VIII. Zgłoszenia powinien dokonać rodzic lub opiekun prawny ucznia, przesyłając zdjęcie Śmieciaka wraz z opisem materiałów użytych do jego przygotowania, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.fbserwis.pl/EkoKonkurs. W przypadku pracy zespołowej zgłoszenie do konkursu powinien przesłać rodzic lub opiekun prawny jednego z uczniów, wchodzących w skład zespołu. Na zgłoszenia czekamy od 30 września do 21 października 2019 r.

Jak wyłonimy laureatów?
Laureaci zostaną wybrani przez internautów oraz komisję konkursową. W każdej z dwóch kategorii wiekowych wyłonionych zostanie po 6 prac, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu.
Głos internautów: na prace konkursowe będzie można zagłosować na stronie internetowej fbserwiskonkurs.pl w dniach 28 października – 13 listopada 2019 r. Nagrodzimy autorów 6 prac z największą liczbą głosów (3 zgłoszonych w kategorii „Dzieci młodsze” i 3 zgłoszonych w kategorii „Dzieci starsze”).
Głos komisji konkursowej: kolejnych 6 zwycięzców (3 z kategorii „Dzieci młodsze” i 3 z kategorii „Dzieci starsze”) wybierze komisja konkursowa, oceniając walory artystyczne zgłoszonych prac.

Konkurs, który umożliwia uczniom spędzenie czasu w kreatywny sposób, a przy okazji daje szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród, jest według mnie bardzo dobrą i przyjemną formą nauki. Mam nadzieję, że szkoły oraz nauczyciele chętnie zaangażują się w pracę z dziećmi i wesprą je podczas wykonywania zadania konkursowego – komentuje Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA. Właściwa segregacja odpadów, już na etapie ich powstawania – w domach, daje szansę na maksymalne odzyskanie cennych surowców. Dzięki temu więcej odpadów zostanie ponownie przetworzonych i mniej z nich trafi na składowisko. Cieszy nas, że wspólnie z przedstawicielami Miasta Łodzi możemy edukować i przekonywać, jak ważna dla środowiska jest prawidłowa segregacja odpadów. Naszą ambicją jest organizowanie co roku kolejnych edycji konkursu „Bądź Eko Łodzianinem”, aby ta inicjatywa na stałe wpisała się w trendy, o których mówi Prezydent Miasta Pani Hanna Zdanowska. – wyjaśnia Artur Pielech.

Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!
Zdobywcy I miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają tablety, II miejsca – smartwatche, a III miejsca – kolorowe plecaki. Szkoły, do których uczęszczają laureaci nagrodzone zostaną aparatami fotograficznymi i odtwarzaczami DVD, a nauczyciele, pod opieką których zwycięzcy przygotowali swoje prace konkursowe, otrzymają karty prezentowe Empik.

Wszyscy nauczyciele, którzy wesprą swoich uczniów w wykonaniu zadania otrzymają drobne upominki.
Wybrane zwycięskie prace konkursowe będzie można zobaczyć na plakatach edukacyjnych rozwieszonych na przystankach w Łodzi.

PRZYDATNE PLIKI
Regulamin
Załącznik nr 1 – zgoda rodzica
Załącznik nr 2 – oświadczenie autora fotografii