Poprawa wyników w stosunku do ubiegłego roku i ponad 10 mln zł zysku netto

2019-08-01

Po 1. półroczu 2019 roku Grupa FBSerwis może pochwalić się poprawą wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 224 mln złotych – to o 36% więcej niż w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Znacząco poprawiła się także rentowność spółki i na koniec czerwca 2019 roku Grupa FBSerwis odnotowała zysk netto na poziomie skonsolidowanym. Wyniki finansowe Grupy odzwierciedlają poprawę rentowności wszystkich linii biznesowych FBSerwis.

Wyniki udało się poprawić pomimo wyzwań stawianych przed branżą gospodarki odpadami, która jest kluczowym biznesem FBSerwis. Nowelizacja ustawy o odpadach uchwalona we wrześniu 2018 roku nakłada na podmioty wytwarzające, zbierające oraz przetwarzające odpady szereg obowiązków, które wymagają poniesienia znaczących kosztów oraz podjęcia dodatkowych działań – są to przede wszystkim obowiązek zaktualizowania posiadanych pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, opracowania operatu przeciwpożarowego czy wdrożenia monitoringu wizyjnego.

W 2019 roku FBSerwis rozpoczęła modernizację wszystkich posiadanych zakładów przetwarzających odpady – w Kamieńsku (woj. łódzkie), Ścinawce Dolnej i Krynicznie (woj. dolnośląskie) oraz Tarnowie (woj. małopolskie). Decyzja o zainwestowaniu w infrastrukturę naszych obiektów spowodowana jest przede wszystkim coraz większą ilością odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a co za tym idzie koniecznością dostosowania zakładów do zmieniającego się strumienia odpadów. Co więcej, wzrastające z roku na rok wymagania dotyczące poziomów odzysku oraz recyklingu wymuszają na FBSerwis inwestowanie w jeszcze bardziej efektywne technologie przerobu. FBSerwis będzie starała się zwiększać poziomy odzysku na swoich instalacjach i wpisywać swoje działania w system gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.

W 1. półroczu 2019 roku FBSerwis udało się odnowić 2 prestiżowe kontrakty – na obsługę techniczną PGE Narodowego oraz obsługę Portu Gdańsk. Poszerzyliśmy także swoje portfolio m.in. zdobywając pierwszy kontrakt z zakresu odbioru odpadów w województwie opolskim (Gmina Kluczbork) oraz podpisując umowę na modernizację 80% punktów świetlnych należących do Gminy Bytom. W obszarze utrzymania infrastruktury drogowej FBSerwis umocniła swoją pozycję w woj. świętokrzyskim zdobywając dwa nowe kontrakty w rejonach Buska-Zdroju oraz Kielc.

Jeśli chodzi o nowości w ofercie FBSerwis, w 2019 roku, jako jedyna firma w Polsce, rozpoczęliśmy oferowanie swoim klientom szeregu usług łączonych, z tzw. „jednej ręki”. Uważamy, że dzięki integracji usług z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania technicznego budynków oraz zimowego i letniego utrzymania terenów zewnętrznych (w tym parkingów i ciągów transportowych) klienci są w stanie uzyskać znaczące oszczędności. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do zakładów przemysłowych, centrów logistycznych oraz centrów handlowych.

W dalszym ciągu jesteśmy zaangażowani w akcje promujące bezpieczeństwo oraz ekologię. Po udanym programie pilotażowym przeprowadzonym w Gdańsku, wdrożyliśmy System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI) na wszystkich drogach obsługiwanych przez FBSerwis. Jest to rozwiązanie działające w aplikacji Yanosik, które umożliwia naszym pracownikom informowanie w czasie rzeczywistym o pracach, które wykonują na drodze lub w jej pobliżu. Z kolei we Wrocławiu przeprowadziliśmy 2. edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Bądźmy EKO dla Wrocławia”, który ma na celu zachęcenie do segregowania odpadów i ich racjonalnego wytwarzania.

Wszystko wskazuje na to, że FBSerwis uda się wypracować – zapowiadane przy okazji omówienia wyników finansowych za 2018 rok – 400 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jeśli chodzi o pozostałe plany na ten rok, w zakresie infrastruktury drogowej chcielibyśmy kontynuować rozpoczęty już dialog z GDDKiA oraz Ministerstwem Infrastruktury w sprawie waloryzacji cen w kontraktach utrzymaniowych. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wypracować rozwiązanie korzystne dla branży. Z kolei w zakresie gospodarki odpadami w dalszym ciągu aktywnie analizujemy rynek pod kątem potencjalnych przejęć.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że od 3 lipca 2019 jesteśmy już w pełni częścią Grupy Budimex, która zakupiła pozostałe 51% akcji FBSerwis SA od Ferrovial Services International, a co za tym idzie jest właścicielem 100% akcji spółki i pośrednio właścicielem całej Grupy FBSerwis. Od momentu akwizycji FBSerwis przyczynia się do tworzenia wartości dla akcjonariuszy Budimex SA.