Wyniki za rok 2018 – komentarz Prezesa Zarządu

2019-03-20

W 2018 roku Grupa FBSerwis odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie prawie 40% względem poprzedniego roku. Imponujące są również wartości EBITDA oraz EBIT ze skumulowanymi rocznymi wskaźnikami wzrostu w latach 2016-2018 na poziomie odpowiednio 88% i 375%. „Naszym planem na 2019 rok jest wypracowanie 400 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy utrzymaniu wysokiej rentowności – powiedział Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA.

Nie wykluczamy kolejnych akwizycji

Na wyniki finansowe Grupy miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim FBSerwis po raz pierwszy konsolidowała przez cały rok wyniki spółek FBSerwis Wrocław oraz FBSerwis Karpatia, zakupionych w czerwcu 2017 roku (dawniej Trans-Formers Wrocław i Trans-Formers Karpatia). Z drugiej strony w ubiegłym roku FBSerwis nie kupiła żadnej nowej spółki, a dobry wynik jest w dużej mierze zasługą wzrostu organicznego. „W 2019 roku planujemy dalej pracować nad wzrostem organicznym, aczkolwiek nie wykluczamy kolejnych akwizycji. Być może zdecydujemy się na zakup spółki z innej branży niż gospodarka odpadami” – komentuje Artur Pielech.

Dobre wyniki osiągnięte w 2018 roku sprawiły, że Grupa FBSerwis po raz pierwszy odnotowała zysk brutto. „Pomimo wysokich kosztów finansowych, związanych z długiem zaciągniętym u udziałowców na potrzeby zakupu spółek, wynik zrealizowany w zeszłym roku przez nasze biznesy wystarczył do osiągnięcia zysku brutto” – powiedział Artur Pielech.

W 2018 roku po raz pierwszy od początku działalności rozwój firmy nie przełożył się na znaczący wzrost zatrudnienia. Jest to w dużej mierze wynik zakończenia nierentownych kontraktów, optymalizacji procesów oraz kontrolowania zatrudnienia w funkcjach wsparcia.

To był dobry rok pod względem BHP

Ubiegły rok był dla Grupy FBSerwis dobry także pod względem BHP – w ciągu ostatnich dwóch lat wypadkowość spadła o 40%. „Drugi rok z rzędu osiągnęliśmy cel zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w Grupie, postawiony nam przez udziałowców. Co więcej, w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy żadnego wypadku śmiertelnego czy poważnego. Naszym celem na kolejne lata jest dalsza poprawa bezpieczeństwa pracy we wszystkich naszych lokalizacjach oraz współpraca z klientami w tym zakresie” – komentuje Artur Pielech.

„Mimo dobrych wyników, nie zamierzamy zwalniać tempa. W 2019 roku czeka na nas wiele szans, ale także wyzwań oraz ważnych decyzji do podjęcia związanych przede wszystkim z koniunkturą, zmianami w prawie czy trudnym rynkiem pracy. Obecnie trwa proces negocjacji pomiędzy naszymi udziałowcami, ale sądzę, że planowane przejęcie przez Budimex pełnej kontroli nad FBSerwis nie zmieni znacząco sposobu naszej działalności” – podsumowuje Artur Pielech.