Zmiana na stanowisku Dyrektora Personalnego

2022-11-03

Z dniem 1 listopada br. Michał Marcinkowski objął stanowisko Dyrektora Personalnego FBSerwis SA. Do jego głównych obowiązków należy kreowanie i nadzór nad realizacją ‎polityki personalnej dla wszystkich spółek z Grupy FBSerwis.‎

Michał Marcinkowski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Dyrektora Personalnego – Iwonę Frączkowską, która z ‎dniem 26 października br., po blisko 8 latach, zakończyła współpracę z FBSerwis, jednocześnie ‎przestając pełnić funkcję Członka Zarządu.‎

Obecnie w zarządzie spółki zasiadają: Artur Pielech (Prezes Zarządu), Wojciech Smołka ‎‎(Wiceprezes Zarządu), Karolina Szymczak (Dyrektor Pionu Prawnego) oraz Arkadiusz Kazana ‎‎(Dyrektor Finansowy).‎

Michał Marcinkowski ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania ‎zasobami ludzkimi, które zdobywał m.in. w PKN Orlen S.A, RUCH S.A., PGE ‎Polskiej Grupie Energetycznej czy Grupie NCBR. Odpowiadał za procesy zmian oraz realizację strategii personalnych w największych polskich przedsiębiorstwach. Dodatkowo od prawie 14 lat jest mediatorem w sporach zbiorowych z ‎listy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.‎

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe z ‎zakresu prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej.‎

Grupa FBSerwis, w ramach wszystkich swoich spółek, zatrudnia obecnie blisko 1400 osób. Jej przychody wyniosły w 2021 roku 779,9 ‎mln złotych.‎