Drogi w Rejonie Gdańsk pozostaną pod opieką FBSerwis

2021-07-08

Pod koniec czerwca br. FBSerwis SA podpisała w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku umowę na utrzymanie dróg krajowych w Regionie Gdańsk. Kontrakt będzie realizowany przez kolejnych 48 miesięcy, a jego wartość to 159 785 763,13 zł brutto.

Jest to kolejny kontrakt FBSerwis na utrzymanie dróg w tym rejonie – od 2016 roku FBSerwis realizowała 5,5-letni kontrakt na całoroczne kompleksowe utrzymanie około 190 km dróg – były to odcinki S6 (obwodnicy Trójmiasta), S7 (m.in. południowej obwodnicy Gdańska) oraz dróg krajowych nr 6, 7, 20 i 55.

Trasa zasadnicza, jaką obejmuje nowy kontrakt, to ponad 210 km – są to zarówno odcinki wchodzące w skład wcześniejszej umowy, jak i nowe, m.in. nowo budowana Trasa Kaszubska, czyli fragment drogi S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. Zakres prac został podzielony na 12 grup, takich jak m.in.: nawierzchnia, pobocza i pasy rozdziału, korpus drogi, odwodnienie, oznakowanie, bezpieczeństwo, estetyka, zimowe utrzymanie dróg, czystość na obiektach inżynierskich.

Warte uwagi jest to, że przy obecnej umowie zmienił się model rozliczania. Wcześniej stosowano formułę „Utrzymaj Standard” i wykonywanie czynności bazowało na harmonogramie robót. Zgodnie z nowym kontraktem – wszystkie prace będą się odbywały w formie „na zlecenie” i na tej podstawie FBSerwis będzie rozliczana z dopełnienia swoich obowiązków.

„Jestem bardzo zadowolony, że przedłużyliśmy naszą współpracę z gdańską GDDKiA na kolejne 4 lata. Nasze doświadczenie, które zdobywaliśmy na tych odcinkach z pewnością ułatwi nam wykonywanie zadań wyszczególnionych w umowie – dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu zapewniać wszystkim użytkownikom tych dróg możliwość sprawnego, wygodnego, a przede wszystkim bezpiecznego podróżowania” – skomentował Ferdynand Waliszewski – Dyrektor Dywizji Utrzymania Infrastruktury, Członek Zarządu FBSerwis.