Drogi w województwie śląskim pod opieką FBSerwis

2015-08-17

FBSerwis SA podpisała 2-letni kontrakt na roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych w regionie pszczyńskim. Prace będą realizowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

FBSerwis, firma realizująca kompleksowe usługi infrastrukturalne, podpisała kontrakt z katowickim oddziałem GDDKiA na obsługę dróg krajowych nr 1, 81, 52, 69, S1 i S69 na terenie powiatu pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Zakres umowy dotyczy bieżących prac utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Pszczynie. Oprócz tego, spółka FBSerwis będzie odpowiedzialna za remonty, usuwanie awarii i likwidację skutków zdarzeń drogowych. W ramach nowego kontraktu, spółka zadba o 151,430 kilometrów dróg w województwie śląskim. Wartość umowy wynosi 17 989 038 PLN.

„Cieszę się, że po raz kolejny obdarzono nas zaufaniem. Mam nadzieję, że nasza konsekwentna dbałość o jakość świadczonych usług przełoży się na usprawnienie ruchu oraz poprawię bezpieczeństwa na drogach w województwie śląskim.” – powiedział Grzegorz Cioch, Członek Zarządu w FBSerwis SA, odpowiedzialny za pion utrzymania i zarządzania infrastrukturą.

Obecnie, FBSerwis realizuje projekty w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej w województwach mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim. Łącznie z kontraktem w regionie pszczyńskim, firma obsługuje ponad 500 km dróg w Polsce.