FBSerwis dba o 6 tys. warszawskich przystanków

2020-01-15

3 stycznia br. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), działający w imieniu miasta stołecznego Warszawy, podpisał z FBSerwis SA umowę na naprawę i konserwację infrastruktury przystankowej. Wartość kontraktu to prawie 20 mln zł brutto.

Zakres prac obejmuje naprawę i konserwację około 6 tys. przystanków autobusowych i tramwajowych na terenie Warszawy oraz gmin ościennych posiadających umowę z ZTM wraz z wyposażeniem, takim jak wiaty, tablice czy ławki, wykonywanie bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznej, nawierzchni przystankowej oraz pętli autobusowej, a także wykonywanie prac konserwacyjnych pompowni wód opadowych na terenach wskazanych przez ZTM. Zadaniem FBSerwis jest również umieszczanie informacji na przystankach, m. in aktualności i obowiązujących rozkładów jazdy.

„Pozyskanie umowy na utrzymanie przystanków w Warszawie to dla nas wyróżnienie, ale i ogromne wyzwanie – stolicę zamieszkuje ponad 1,7 mln mieszkańców, a aż 51% z nich deklaruje, że korzysta z komunikacji miejskiej codziennie lub prawie codziennie. Z tego powodu niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniego stanu przystanków oraz dbanie o terminowe zamieszczanie nowych harmonogramów czy komunikatów, tak aby podróżni mogli sprawnie i punktualnie dojeżdżać m.in. do pracy czy szkoły. Na potrzeby realizacji umowy stworzyliśmy specjalną całodobową brygadę przystankową, która jest gotowa do wyjazdu w ciągu 5 minut od otrzymania zgłoszenia” – komentuje Adam Chęcmanowski, Kierownik Regionu FBSerwis odpowiedzialny za realizację umowy.

Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do 30 listopada 2023 roku.