FBSerwis podpisała 2 umowy z GDDKiA Oddział w Olsztynie

2023-06-22

FBSerwis SA podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ‎Olsztynie dwie ‎umowy na zimowe utrzymanie ponad 80 km dróg S7 oraz DK22 leżących na ‎obszarze Obwodów ‎Drogowych w Elblągu i Pasłęku, od granicy województwa na ‎wysokości Elbląga do węzła Miłomłyn ‎Południe. ‎

Umowy będą realizowane od 1 września 2023 do 10 maja 2026 roku. Do zadań FBSerwis należeć będzie ‎głównie zapobieganie powstawaniu ‎śliskości i jej likwidacja, usuwanie śniegu zalegającego na jezdni, ‎poboczu oraz obiektach towarzyszących drodze i ‎wywożenie śniegu. ‎Wartość obu umów to prawie 26 ‎mln zł brutto.‎

Sieć dróg utrzymywanych przez FBSerwis to ponad 1800 km, z czego przeważająca część to ‎drogi ‎‎ekspresowe i autostrady. Spółka świadczy usługi utrzymaniowe na zlecenie GDDKiA w 9 ‎województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, ‎śląskim, opolskim oraz, w związki z nowo podpisanymi umowami, warmińsko-mazurskim. Główne ‎obszary specjalizacji spółki to utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg, elementów infrastruktury ‎drogowej oraz obiektów inżynierskich, utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD, utrzymanie ‎terenów zielonych oraz projektowanie i wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu.‎