FBSerwis pozostaje w woj. świętokrzyskim

2022-07-01

FBSerwis SA podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach dwie umowy na całoroczne utrzymanie dróg wchodzących w skład Rejonów w Jędrzejowie i Starachowicach.

W ramach umów od 1 lipca przez kolejne 4 lata spółka będzie dbać o prawie 270 km dróg krajowych nr 9, 42, 73 i 78, a także drogi ekspresowej nr 7. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót budowlanych z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania, w tym utrzymania nawierzchni, poboczy, pasów rozdziału, odwodnienia, chodników, ścieżek rowerowych, oznakowania czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich.

FBSerwis realizuje kontrakty na zlecenie GDDKiA oddział w Kielcach od 2013 roku i obecnie w województwie śląskim utrzymuje drogi wchodzące w skład Rejonów w Jędrzejowie, Starachowicach, Busku-Zdroju oraz Kielcach.