FBSerwis SA utrzymuje drogi krajowe w województwie mazowieckim

2022-11-07

FBSerwis SA i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ‎podpisały ‎umowę na całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie około 180 km dróg ‎krajowych ‎administrowanych przez Rejon w Zwoleniu. Umowa została podpisana na 48 ‎miesięcy, a jej wartość ‎to ponad 76 mln złotych brutto.‎

W ramach kontraktu FBSerwis realizuje zadania związane m.in. z utrzymaniem nawierzchni ‎dróg, ‎poboczy, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania, ‎urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ‎a także zimowego utrzymania dróg. Zamówieniem objęte są ‎odcinki dróg krajowych nr 12, 48 i 79. ‎

Nie jest to jedyny kontrakt realizowany aktualnie przez FBSerwis na zlecenie GDDKiA Oddział w ‎Warszawie – od maja tego roku spółka utrzymuje obiekty inżynierskie zlokalizowane w Rejonach Radom ‎i Zwoleń, a od czerwca obiekty inżynierskie zlokalizowane w Rejonach Siedlce, Mińsk Mazowiecki oraz ‎Garwolin.‎

Utrzymanie infrastruktury drogowej jest jedną z trzech linii biznesowych Grupy FBSerwis, obok ‎Dywizji ‎Usługi Środowiskowe oraz Dywizji FM/SL (facility management i street lighting).‎ Przychody tej ‎działalności FBSerwis wyniosły w 2021 roku 142,7 mln PLN.‎