FBSerwis zadba o drogi w województwie lubuskim

2017-05-11

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze podpisał umowę z FBSerwis S.A. na utrzymanie dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego o łącznej długości ponad 179 km wraz z wszystkimi ich elementami.

FBSerwis S.A., zajmie się całorocznym kompleksowym utrzymaniem 179 km dróg krajowych i 99 obiektów inżynierskich (m.in. mosty, tunele, kładki dla pieszych) o łącznej powierzchni ponad 39 804 m² w rejonie Żar. Umowa o wartości 53,5 mln zł brutto została podpisana 5 maja 2017 na okres 60 miesięcy. Zakres umowy obejmuje: prace interwencyjne, roboty drogowe, montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie mostów i tuneli, czyszczenie kanalizacji, cięcie i konserwację drzew i krzewów, odśnieżanie.

Jest to kolejny kontrakt FBSerwis w systemie obszarowym, podobny do kontraktu, który firma realizuje w Gdańsku, gdzie odpowiada za utrzymanie standardu sieci dróg, a nie za odcinek drogi. Opłata za prace składa się z dwóch elementów: stałej opłaty za prace utrzymaniowe oraz opłaty za wykonane prace dodatkowe.

„Kontrakt w województwie lubuskim jest kolejnym kontraktem FBSerwis z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jaki podpisaliśmy w ostatnich czterech latach. Kontrakty obszarowe są bardzo kompleksowe i wymagające pod względem sprzętowym, organizacji pracy i konieczności szybkiej reakcji na warunki pogodowe i zdarzenia występujące na drogach. Jednak GDDKiA zyskuje pełną kontrolę nad standardem utrzymania przez cały 5-letni okres trwania kontraktu.”- powiedział Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis S.A.

FBSerwis realizuje znaczące kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie prawie 900 km dróg krajowych i autostrad. Firma realizuje także usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² w całej Polsce. FBSerwis posiada również instalację do składowania odpadów w woj. dolnośląskim i zakład zagospodarowania odpadów w woj. łódzkim.