FBSerwis zadba o kolejne kilometry drogi w Rejonie Gdańska

2018-08-13

FBSerwis podpisała aneks do umowy z 2015 roku na całoroczne utrzymanie dróg krajowych Rejon w Gdańsku. Od listopada 2018 roku firma będzie kompleksowo dbać o dodatkowe 31, 087 km nowej drogi S7 na południe od Gdańska w kierunku Elbląga.

Wartość aneksu podpisanego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku to około 7,5 mln złotych. Aneks, podobnie jak umowa główna, obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.

Główna umowa została podpisana na okres 66 miesięcy i zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2016 r. Kontrakt dotyczy kompleksowego utrzymania dróg S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (południowa obwodnica Gdańska) i dróg krajowych nr 6, 7, 20 i 55 Rejon w Gdańsku i obejmuje łącznie 153,937 km dróg. Zakres prac dotyczy m.in.: bieżących remontów nawierzchni, zimowego utrzymania dróg, utrzymania oznakowania, utrzymania czystości i odwodnienia oraz konserwacji i utrzymania zieleni, mostów i wiaduktów. Wartość kontraktu to ponad 72 mln brutto.