Osłony energochłonne chronią pracowników FBSerwis

2021-04-28

FBSerwis podjęła kolejne kroki w stronę podniesienia bezpieczeństwa pracowników drogowych na swoich kontraktach. Zakup pięciu mobilnych osłon energochłonnych TTMA to dodatkowe wyposażenie, które ma na celu zapobiegać i przeciwdziałać wypadkom z udziałem pracowników drogowych, jakie niestety, w dalszym ciągu zdarzają się na polskich drogach.

Nowo zakupione osłony trafiły na kontrakty drogowe w województwie łódzkim, śląskim oraz świętokrzyskim, w ramach których pracownicy FBSerwis obsługują między innymi autostradę A1 oraz drogi ekspresowe S7 i S8. To właśnie trasy szybkiego ruchu, ze względu na wysoką przepustowość oraz często nadmierne prędkości, są miejscem szczególnie niebezpiecznym dla pracowników wykonujących swoje zadania zarówno w pasie ruchu, jak i na poboczach.

Mobilna osłona energochłonna TTMA do zabezpieczenia prac tymczasowych, to urządzenie składające się z poduszki zderzeniowej pochłaniającej energię pojazdu uczestniczącego w kolizji oraz tablicy sygnalizacyjnej z dwoma lampami wczesnego ostrzegania i strzałami świetlnymi, których zadaniem jest oznakowanie miejsca prac oraz ostrzeżenie kierowców o sytuacji na drodze. Spełnia ona dwie funkcje – zapobiegawczą oraz ochronną, dlatego też wpisuje się w strategię działań FBSerwis na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Do tej pory FBSerwis posiadała jedną mobilną osłonę, używaną w ramach prac związanych z umową podpisaną w 2015 roku z GDDKiA Odział w Gdańsku. Do zadań pracowników w tym rejonie należy między innymi utrzymanie trójmiejskiej obwodnicy, która jest jedną z dróg o największym natężeniu ruchu w Polsce – średnio, w ciągu doby obwodnicą porusza się 80–85 tys. pojazdów, a podczas wakacji liczba ta wzrasta nawet do ponad 100 tysięcy.

Zakup mobilnych osłon nie jest jedyną rzeczą, jaką FBSerwis wprowadziła na swoich kontraktach, aby chronić pracowników. Od 4 lat firma korzysta ze SKOPI (Systemu Komunikacji o Pracach Interwencyjnych), który został stworzony specjalnie dla FBSerwis we współpracy z właścicielem aplikacji Yanosik. System działa w ten sposób, że na ekranach telefonów użytkowników aplikacji wyświetlane są dwa rodzaje komunikatów: Zachowaj ostrożność – Prace drogowe oraz Zachowaj ostrożność – Koszenie traw. Funkcjonalność SKOPI została stworzona w ramach akcji „Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie”, której celem było uświadomienie kierowcom, że ich sposób jazdy ma realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza pracowników drogowych.

„Na przestrzeni ostatnich 3 lat widzimy tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę wypadków z udziałem naszych pracowników, wykonujących swoje obowiązki w pasie drogowym oraz na poboczach. Dzieje się tak m.in. dlatego, że każdy wypadek, który ma miejsce w naszej firmie analizujemy i wyciągamy z niego wnioski – niestety w 95% przypadków możemy zrobić niewiele, ponieważ nie są to zdarzenia z winy pracowników czy organizacji pracy, a kierowców. I tutaj warto rozpocząć dyskusję na temat zmian w prawie, które chroniłby pracowników drogowych przed konsekwencjami nieostrożnej jazdy uczestników ruchu – liczę na to, że w najbliższej przyszłości zostanie wypracowane odpowiednie rozwiązanie legislacyjne, które poprawi bezpieczeństwo osób pracujących w korpusie drogi” – komentuje Ferdynand Waliszewski, Dyrektor Dywizji Utrzymania Infrastruktury FBSerwis.