Wystartowała kampania „Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie”

2017-10-18

FBSerwis rozpoczęła kampanię pod nazwą „Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie”, aby poprawić bezpieczeństwo swoich pracowników drogowych. Głównym celem akcji jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa osobom pracującym na drogach, poprzez informowanie kierowców o pracach utrzymaniowych oraz interwencyjnych prowadzonych na odcinkach dróg obsługiwanych przez FBSerwis, a także uświadomienie kierowcom, w jaki sposób ich kultura jazdy może wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach kampanii firma przygotowała System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI), który funkcjonuje w ramach aplikacji Yanosik. Dzięki SKOPI, na ekranach telefonów wszystkich użytkowników aplikacji, którzy znajdą się w obszarze trwających prac interwencyjnych i utrzymaniowych, są wyświetlane odpowiednie komunikaty o tych pracach, zamieszczane na bieżąco przez pracowników FBSerwis. Kampania zostanie uzupełniona o sondę badawczą, która pokaże socjologiczny aspekt problemu. Przygotowana zostanie również seria poradników i instrukcji związanych z prawidłowym zachowaniem kierowców na polskich drogach.

Jak użytkownicy aplikacji widzą komunikaty SKOPI?

Obecnie na ekranach telefonów użytkowników aplikacji wyświetlane są dwa rodzaje komunikatów: Zachowaj ostrożność – Prace drogowe oraz Zachowaj ostrożność – Koszenie traw. Pierwszy z komunikatów jest równoznaczny z tym, że użytkownicy dróg mogą spodziewać się w niedalekiej odległości prac interwencyjnych lub utrzymaniowych, prowadzonych aktualnie w obrębie jezdni, na poboczach lub w bliskiej odległości od drogi. Drugi informuje natomiast o pracownikach drogowych znajdujących się na pasach zieleni lub poboczach.

„FBSerwis realizuje kontrakt całorocznego utrzymania dróg na odcinkach tras S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (Południowa Obwodnica Gdańska) i dróg krajowych 6, 7, 20 i 55 . Kontrakt na rzecz gdańskiego oddziału GDDKiA trwa od stycznia 2016 roku. Zarówno dostępne dane, jak i wieloletnie doświadczenie, pozwalają nam odnotować pewne niepokojące sygnały. Pomimo prawidłowego zabezpieczania miejsc prac interwencyjnych rośnie liczba wypadków, także z udziałem naszych pracowników. W związku z tym, wyszliśmy z pomysłem realizacji kampanii zwiększającej bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Liczba wypadków z udziałem służb utrzymaniowych i interwencyjnych powinna zostać jak najszybciej zmniejszona. Zero wypadków z udziałem naszych pracowników – to nasz priorytet.” – mówi Artur Pielech, prezes spółki FBSerwis S.A.

„Mamy świadomość, że mamy do czynienia z rosnącym problemem. W ostatnim czasie, wraz z rozwojem infrastruktury transportowej, rośnie liczba robót drogowych i prac utrzymaniowych. Wraz z rozwojem sieci dróg, a w szczególności rosnącą długością dróg najwyższych klas, ich użytkownicy przyzwyczajają się do jazdy z coraz większą prędkością. Zatem gdy na drodze krajowej czy ekspresowej nagle występuje znaczne ograniczenie prędkości wynikające z prac utrzymaniowych lub interwencji, niektórym kierowcom nie przychodzi do głowy, by zdjąć nogę z gazu. Osoby zatrudnione w ramach tych prac są narażone na szereg zagrożeń. Uważamy, że w Polsce występuje silna potrzeba zrealizowania tego typu kampanii.” – komentuje Grzegorz Cioch, wiceprezes zarządu FBSerwis S.A., odpowiedzialny za pion zarządzania i utrzymania infrastruktury.

FBSerwis S.A. realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie ponad 1300 km dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² w całej Polsce.