Słupsk jaśnieje dzięki nowym lampom LED

2018-07-06

23 lipca br. FBSerwis S.A. podpisała w Urzędzie Miasta Słupska umowę na modernizację oświetlenia ulicznego.

W ramach umowy FBSerwis zaprojektuje i wykona roboty budowlane dot. modernizacji, w tym m.in. wymieni 3260 lamp rtęciowych i sodowych wraz z istniejącymi słupami oświetleniowymi na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED na stalowych słupach oświetleniowych, zamontuje 10 szaf oświetleniowych oraz wykona linię kablową zasilającą oświetlenie o łącznej długości ok. 89 km. Ponadto, FBSerwis wykona i uruchomi nowoczesny system monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki modernizacji miasto obniży emisję dwutlenku węgla o co najmniej 57,47% w skali roku.

Na realizację projektu modernizacji miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.