Tychy zyskają ekologiczne, inteligentne oświetlenie. Wykonawcą FBSerwis

2020-12-01

20 listopada 2020 r. FBSerwis SA podpisała z Gminą Miasta Tychy kontrakt na modernizację systemu oświetlenia obejmujący 2 obszary miasta. Wartość umowy to ponad 12 mln zł brutto.

FBSerwis wykona prace w ramach projektu modernizacji systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4 w podziale na 3 zadania. Pierwsze z nich zostanie ukończone 30 czerwca 2021, a ostatnie już 2 miesiące później. Zakres zadań obejmuje zabudowę 28 szaf oświetleniowych, 962 sztuk słupów, 1229 sztuk wysięgników i 1795 sztuk opraw wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, m.in. demontażami, utylizacją, robotami ziemnymi, przewiertami pod ulicami, układaniem kabli w rurach ochronnych, odtworzeniem nawierzchni trawnika i jezdni asfaltowej, wszelkimi aspektami formalnymi czy obsługą geodezyjną.

„Wykonanie robót polegających na wykopach otwartych czy przewiertach w tak dużym mieście, jakim są Tychy, jest zawsze wyzwaniem – głównie z uwagi na uzbrojenie terenu, warunki geotechniczne oraz konieczność zabezpieczenia robót, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W Tychach ułożymy ponad 51 km linii niskiego napięcia oraz zabudujemy setki nowych urządzeń infrastruktury oświetleniowej. Mamy nadzieję, że mieszkańcy i kierowcy pomogą Nam wspólnie zadbać o bezpieczeństwo, wykazując się cierpliwością i ostrożnością” – komentuje Mateusz Ryndak, Kierownik Zespołu Kontraktów FBSerwis. „Jest to już kolejne tego typu zadanie realizowane przez FBSerwis, dlatego jestem spokojny o osiągnięcie zamierzonego celu. Mamy nadzieję, że jeszcze w wakacje Miasto Tychy będzie mogło korzystać z w pełni inteligentnego, efektywnego i estetycznego oświetlenia drogowego i parkowego” – dodaje Mateusz Ryndak.