Nowy Dyrektor Dywizji Drogowej FBSerwis

2022-10-31

FBSerwis SA będzie mieć nowego Dyrektora Wykonawczego Dywizji Infrastruktury ‎Drogowej. Na ‎stanowisko to awansował Tomasz Kuraś, związany z FBSerwis od 2014 roku.‎

Tomasz Kuraś, tuż po dołączeniu do zespołu FBSerwis, pełnił funkcję koordynatora kontraktu, a od ‎‎2016 ‎roku kierownika kontraktu. Podczas pracy w firmie nadzorował realizację 12 umów zawartych z ‎trzema ‎oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w Lublinie, Rzeszowie oraz ‎Warszawie. ‎Kontrakty te dotyczyły całorocznego, bieżącego lub zimowego utrzymania dróg ‎krajowych, w tym ‎ekspresowych, oraz obiektów inżynierskich.‎

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo. ‎W ‎latach 2010-2014 pracował dla spółek z branży drogowej, pracując m.in. przy realizacji projektu ‎budowy ‎odcinka autostrady A4 w woj. małopolskim i podkarpackim. ‎

Tomasz Kuraś rozpocznie pracę na nowym stanowisku 1 listopada br. i zastąpi tym samym Rafała ‎‎Kańskiego, który po 10 latach pracy w FBSerwis, zdecydował się kontynuować karierę poza ‎strukturami ‎FBSerwis i Grupy Budimex.‎

Utrzymanie infrastruktury drogowej jest jedną z trzech linii biznesowych Grupy FBSerwis, obok ‎Dywizji ‎Usługi Środowiskowe oraz Dywizji FM/SL (facility management i street lighting).‎
Sieć dróg utrzymywanych przez FBSerwis to ponad 1800 km, z czego przeważająca część to drogi ‎‎ekspresowe i autostrady. Przychody tej działalności FBSerwis wyniosły w roku 2021 142,7 mln PLN.‎

Kontakt dla mediów

magdalena_nowicka

Magdalena Nowicka

Kierownik Działu Marketingu

Pokaż dane kontaktowe